Croeso i’n gwefan Ardystiad Bwyd Cymreig o Ansawdd (QWFC)...

Mae Ardystiad Bwyd Cymreig o Ansawdd Cyf (QWFC Ltd) yn rhan o'r sector cydweithredol yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu i ardystio cynlluniau gwarantu’r sector ffermio a bwyd, ac mae’n gweithredu i safonau cydnabyddedig yr UE ac wedi’i gymeradwyo gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS). Mae'n cyflogi dros dri deg o aseswyr i fonitro rhaglenni’r Cynllun Gwarant Fferm Da Byw, Cynllun Organig Cymru a’r Cynllun Gwarant Ffermydd Llaeth.

AMDANOM NI
About Us
Quarantine

Cofnodion Fferm


Mae cyfleuster Cofnodion Fferm ac Iechyd Anifeiliaid ar gael i’r holl aelodau cynllun FAWL, cynllun gwarant ffermydd llaeth a chynllun Organig Cymru. Os ydych chi’n gynhyrchwr neu’n filfeddyg â diddordeb mewn defnyddio’r cyfleuster hwn, cliciwch isod i gofrestru.

COFRESTRU

Other Sites

Mynd i’n safleoedd eraill

Market Prices

Cynlluniau

Mae WLBP yn berchen ar nifer o gynlluniau yn y diwydiant, ac yn eu gweithredu. Nod WLBP yw cryfhau hyder defnyddwyr drwy sicrhau safonau fferm drwy Gynllun Cig Eidion a Chig Oen Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL). Mae QWFC Ltd yn ardystio aelodau o gynllun Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL), Cynllun Organig Cymru a Chynllun Gwarant Fferm Laeth y Tractor Coch.  I gael gwybod rhagor, dilynwch y dolenni i wefannau’r gwahanol gynlluniau.

Community Development

Newyddion


Yma cewch yr holl Newyddion a straeon diweddaraf yn y diwydiant a WLBP.

DARLLEN MWY

Online Records Service

Cynllun yr Uned Gwarantin

Mae'r adran hon yn cynnwys adnoddau a dogfennau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant amaethyddol gan gynnwys dogfennau Rhaglen Cig Oen a Chig Eidion Cymru (WLBP), cyfrifianellau’r diwydiant a chanllawiau ar ffermio da byw.

DYSGU MWY

Cysylltu â Ni

Ffôn: 01970 636 688
E-bost: info@wlbp.co.uk

Welsh Lamb & Beef Producers Ltd
Blwch Post 8, Gorseland
Ffordd y Gogledd, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2WB